Pamokų laikas:

 

1. 800 - 845

2. 855 - 940
3. 955 - 1040
4. 1055 - 1140
5. 1155 - 1240
6. 1250 - 1335
7. 1345 - 1430
8. 1440 - 1525

 

Naujienos

 

KVIEČIA MOKYTIS LENKŲ, RUSŲ DĖSTOMOMIS KALBOMIS 2014-2015

 

MŪSŲ MOKYKLOJE:

 

Mokykloje yra svarbus kiekvienas mokinys, jis vertinamas kaip asmenybė, jaučiasi saugus, tėvai aktyviai dalyvauja mokyklos bendruomenės veikloje, yra mokyklos bendravaldžiai nariai...

 

 

Šiuo metu reikalingi

 

Pareigos

Konkursas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (doc.)

Logopedas

Logopedo pareigoms užimti (doc.)

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti (doc.) – vieta užimta

Rusų kalbos mokytojas

Rusų kalbos mokytojo pareigoms užimti (doc.) – vieta užimta

Žmogaus saugos mokytojas

Žmogaus saugos mokytojo pareigoms užimti (doc.)

 

Informacija visuomenei 

 

Trakų vidurinės mokyklos bendruomenė informuoja visuomenę, kad sėkmingai organizuoja mokinių ugdymo(si) veiklą: pedagogai kruopščiai ir atsakingai atlieka savo pareigas, siekdami geriausių rezultatų, mokykloje sudarytos sąlygos atsiskleisti kiekvienam mokiniui, sukurta saugi, jauki aplinka, mokinių ir mokytojų draugiški bendravimo ir bendradarbiavimo santykiai, visi aktyviai dalyvauja projektuose. Trakų rajono savivaldybės sprendimu  komplektuojama 11 klasė 2014-2015 mokslo metams, o12 tęs mokymąsi. Todėl paneigiame bet kokią netikslią informaciją apie mokyklos ateitį, laukiame norinčių mokytis gerus ugdymo rezultatus pasiekusioje ugdymo įstaigoje. Dėl neaiškumų prašome kreiptis tel.852855670.

 

Sprendimas dėl mokyklos akreditacijos (doc.)

 

 

2014-07-08    Lietuvių  kalbos egzaminas

 

Privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rezultatai. Trakų vidurinės mokyklos abiturientai, jų tėveliai, mokytojai džiaugiasi privalomojo lietuvių kalbos egzamino rezultatais. Valstybinį egzaminą rinkosi dauguma mokinių. 73% abiturientų gavo įvertinimus nuo 34 iki 91 balo. Likusiųjų balai žemesni. Nors šiais metais buvo sugriežtinta lietuvių kalbos ir literatūros egzamino  vykdymo ir vertinimo tvarka, nes tautinių mažumų mokyklų abiturientai laikė tokį patį egzaminą kaip ir mokyklų lietuvių dėstomąja kalba,  mūsų mokyklos abiturientai nenuvylė tėvelių, mokytojų. Suprasdami egzamino svarbą, įvertinę savo galimybes, visi nuoširdžiai stengėsi, daug skaitė, analizavo kūrinius, kūrė tekstus. Labai svarbi ir mokyklos materialinė bazė, sudarytos geros sąlygos siekti užsibrėžtų tikslų – mokiniai mokėsi iš naujausių vadovėlių, naudojosi IT. Sėkmingai abiturientai išlaikė ir kitus brandos egzaminus. Todėl mokyklos bendruomenė tiki savo ugdytiniais ir linki jiems surasti savo vietą nuolat besikeičiančiame pasaulyje.

 

2014-06-13    Mažieji duonkepiai

 

Vaikai, lankantys mokykloje veikiančią vasaros stovyklą, kartu su mokytojomis birželio 11 d. lankėsi duonos kepyklose Žuklių kaime (Dolgedų sodyba).

Mokiniams buvo labai įdomu sužinoti, kaip gaminama duona. Jie ne tik stebėjo visą gamybos procesą, bet ir patys formavo savo duonos kepaliukus, raižė ornamentus, inicialus. Kol duona kepė, šeimininkė papasakojo duonos kelią iki stalo – „nuo grūdelio iki duonytės“.

Mažieji duonkepiai grįžo namo kupini įspūdžių.

 

 24 val.
 12 val.

 

Daugiau naujienų:    01-05   06-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50

51-55

 

Naujienų archyvas:    2013-2014   2012-2013   2011-2012   2010-2011   2009-2010

Trakų vidurinė mokykla(©)